Inkassoledarna Logo
         
 

Fakturaköp

Vad är fakturaköp?

Finansledarna köper Era fakturor med likvida medel. Ni utsätter inte Ert företag för någon riskexponering – Finansledarna övertar hela kreditrisken! Ni garanteras omgående Er fordran normalt till 95,5 – 98% av fakturabeloppet. Ni får tillgång till Ert kapital normalt samma dag. Vi kan erbjuda fakturaköp i mer än 32 länder.

Vad ger fakturaköp?

- Ökad handlingsfrihet.
- Mer tid + Likvida medel.
- Administrativa besparingar
- Förhöjd kreditvärdighet
- Eliminerad kreditrisk
- Högre trygghetsfaktor

Vad kräver vi?
- Att fakturan ej är förfallen d.v.s. ni kan sälja fakturan till oss från faktura dag fram till förfallo- datum.
- Att fakturan är utställd på någon form av företag.

 
     
  .  
 

Hellre än att vänta 30, 60 eller 90 dagar på en betalning och därigenom undvika fakturering, betalningspåminnelser och eventuellt inkasso, finns vi till hands för en säker betalning omgående.

Trygga affärer uppnås genom att man har den överblick och det styrmedel som erfordras.

Det är här som det aktiva kapitalet träder in som en stark länk för att förena ekonomi- och försäljnings- insatserna.

 
     

 
   
                       
  Inkassoledarna AB
Högsta kreditvärdighet sedan 1998
(c) Soliditet 2008-09-12
  Postadress/Sätesadress
Box 1344
172 27 Sundbyberg
  Besöksadress
Fredsforsstigen 22-24
168 66 Bromma
  Telefon
08-445 13 10

  Telefax
08-445 13 19

  E-post
info@inkassoledarna.se
  Org. nr.
556413-5282